Φόνος στον ψυχισμό: τυραννικήεξουσία και άλλα σημεία κατά μήκος του διαστροφικού φάσματος

Photo by: Suzy Hazelwood

Abstract: Αυτό το άρθρο δείχνει το εύρος καιτο βάθος του φάσματος της διαστροφής και της διαστροφικότητας όπωςαντιπροσωπεύεται σήμερα στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία, θέτει ερωτήματα γύρωαπό πρόσφατες τάσεις να συμπεριλαμβάνονται ένα πλήθος φαινομενικά διαφορετικώνφαινομένων κάτω από την ίδια εννοιολογική ομπρέλα, και προσπαθεί να δείξει τικοινό έχουν αυτά τα φαινόμενα που δικαιολογεί την συλλήβδην τοποθέτηση τουςκάτω από τον ίδιο τίτλο. Το ένα άκρο αυτού του φάσματος αντιπροσωπεύεται απότην εισαγωγή και χρήση απλών φετίχ στην σεξουαλική σκηνή προκειμένου ναευοδωθεί η σεξουαλική διέγερση. Κινούμενος κατά μήκος του φάσματος συναντάκανείς περίπλοκα σχήματα συμπεριφοράς συμπεριλαμβανομένων διαδραματίσεωνσεναρίων στα οποία γίνονται πράξη διαστροφικές φαντασιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης συμπληρωματικών ρόλων (για παράδειγμασαδομαζοχισμός) οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες και αντιπροσωπεύουν τιςεπιθυμίες και των δύο εμπλεκομένων μερών. Στο [άλλο] άκρο του φάσματοςβρίσκεται μια μοναδική κλινική οντότητα, οι «διαστροφικοί τρόποι δημιουργίαςσχέσεων», η οποία αντιπροσωπεύει την πραγμοποίηση [reification] της σχέσης καθώςαυτή γίνεται κάτι λίγο περισσότερο από ένα όχημα για την κατοχή και τον έλεγχοτου αντικειμένου προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες τουυποκειμένου. Αυτό που έχουν κοινό αυτά τα φαινόμενα είναι τόσο η παρεμβολή ενόςπράγματος ή μια συνθήκης – η οποίακυμαίνεται από ένα απλό φετιχιστικό αντικείμενο μέχρι ένα επεξεργασμένο στυλδημιουργίας σχέσεων το οποίο υποβιβάζει τον άλλον σε ένα πιόνι το οποίοπαίζεται επάνω στην σκακιέρα του διαστροφικού – μεταξύ των δύο «σχετιζόμενων»αντικειμένων όσο και μια λιγότερο από έντιμη σχέση με την πραγματικότητα